Uw venster op lokaal verkeer

Verkeersgegevens voor betere straten.
Ontvang, in samenwerking met lokale burgers, multimodale en real-time gegevens.

Wat is Telraam?

Telraam is een manier om (samen met burgers) multimodale verkeersgegevens te verzamelen met een op maat gemaakt, gebruiksvriendelijk en betaalbaar toestel.

Het Telraam toestel scant voortdurend de straat vanuit het raam van een burger en biedt cruciale gegevens over verschillende vervoerswijzen, waaronder gemotoriseerde voertuigen, fietsers, voetgangers en meer. Telraam creëert daarnaast ook de mogelijkheid om makkelijk een positieve dialoog te openen tussen verkeersplanners, lokale autoriteiten en de burgers. Dit door verkeer om te zetten in een open en toegankelijk Citizen Science-project.

Of u nu een lokale bewoner bent, een onderzoeker, een werknemer van een publieke of particuliere organisatie of werkt voor een overheidsinstantie, een Telraam-project levert betrouwbare gegevens om u te helpen uw doelen te bereiken.
Sluipverkeer. Verkeersstromen rond scholen. Verkeersveiligheid. Luchtvervuiling. Actief reizen. Complexe kwesties vereisen kwantitatieve verkeersgegevens. Hoe raken we makkelijk aan verkeersdata?
Client
Telraam is uw citizen science oplossing. Wij bieden u een gebruiksvriendelijke web-based tool, best practices voor burgerwerving en een award-winning api.
Telraam

Het debat objectiveren

Complexe vraagstukken vereisen kwantitatieve verkeersgegevens om ons begrip te vergroten en betere oplossingen te vinden.

Het verzamelen van gegevens om een volledig beeld te krijgen van vervoer, vrije tijd en sociale activiteit voor een netwerk van straten is vaak onmogelijk of zeer duur met traditionele instrumenten zoals pneumatische buizen of handmatige tellingen.

Telraam-toestellen bieden een oplossing voor burgers en hun lokale vertegenwoordigers. Telraam lanceert dit vaak aan de hand van zogenaamde netwerken, een reeks toestellen die samen een goed beeld geven van een bepaalde wijk, dorp of stad.

Verkeersdata voor betere straten

Telraam implementeert netwerken van sensoren die gebruikmaken van de kennis en toegang van lokale bewoners. Met behulp AI technologie levert het consistente, tijdige en kwalitatieve gegevens om zo efficiëntere en effectievere plannen op te stellen voor infrastructuur, verkeersstromen en verkeersbeheer.

Het betrekken van burgers en het publiceren van open data brengt onderzoekers en beleidsmakers in contact met de plaatselijke bewoners, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor interactie, dialoog, co-creatie en andere vormen van participatie.

"Door analyse van de V85 norm krijgen we een indicatie, op welk tijdstip, snelheidscontroles het best wordt ingezet om een maximaal effect te ressorteren met het oog op gedragswijziging van de weggebruikers."

— Lotte Demeestere
Mobiliteitsexpert Stad Kortrijk
"Telraam levert niet alleen inzichten door data maar ook begrip door de interactie met bewoners, de lokale en de provinciale overheid."

— David Tailleur
Teamcoach wijkwerking Politiezone Lubbeek

Hoe werkt het Telraam S2 toestel?

Telraam S2 is ons nieuwste toestel. Het telt en classificeert weggebruikers en levert anonieme, geaggregeerde gegevens per verkeersmodus en per richting met een resolutie van 15 minuten. Daarnaast leidt het een geschatte snelheidsverdeling af (en de V85-snelheid) voor auto's.

Telraam S2 maakt gebruik van een speciaal getrainde AI en een eigen volgalgoritme om weggebruikers met hoge precisie te detecteren, classificeren en tellen in een breed scala van typische straatomgevingen. Burgers plaatsen een Telraam-sensor op hun raam, waarna de verzamelde gegevens onmiddellijk als Open Data worden gedeeld met lokale autoriteiten en beleidsmakers.

Burgers kunnen op eigen intiatief een Telraam toestel in hun eigen straat installeren. Een andere optie is dat lokale actiegroepen en overheidsinstanties burgernetwerken financieren om lokale verkeersgegevens te verzamelen.

Lees meer over de S2

Wat doet een Telraam S2 toestel?

Je hangt het toestel omhoog op het juiste raam en eenmaal het geïnstalleerd is, hoef je niets meer te doen. Je kan de tellingen van het afgelopen kwartier, uur en dag op het Telraam zelf bekijken of op de website de data van de hele telperiode raadplegen en analyseren.

De Telraam S2 heeft een lage resolutie camera (omwille van privacyredenen), een AI-chip voor het detecteren en categoriseren van straatgebruikers en een ingebouwde mobiele dataverbinding die geaggregeerde, anonieme data doorstuurt naar de Telraam-servers. Het toestel hoeft alleen maar van stroom te worden voorzien en aan de binnenkant van een raam te worden geplaatst op een minimumhoogte van 3 meter, met vrij uitzicht over de straat.

Hoe start ik met Telraam in mijn buurt?

Je kunt ervoor kiezen om individueel aan de slag te gaan en je eigen straat te meten aan de hand van een Telraam toestel. Of je kan ook samenwerken met een lokale overheid of actiegroep om een breder netwerk voor een hele groep straten op te zetten.

Telraam levert de tools zodat gemotiveerde individuen hun eigen straat kunnen monitoren, maar ook kunnen samenwerken in een netwerk om met de hele buurt samen te werken.

Lees alles over ons Netwerkabonnement en -tools en ontdek hoe je zelf een kan opzetten.

Toepassingen

Verkeersmodellen

Gebruik Telraam om verkeersmodellen te kalibreren en inzicht te geven in verkeersvolumes op lokaal niveau.

Bekijk bijvoorbeeld Traffic-scout voor een kant-en-klare applicatie gebouwd bovenop onze api.

Veiligere straten

De belangrijkste oorzaken van ongevallen zijn motorvoertuigen, dus het spreekt voor zich dat we moeten meten hoe deze de straat gebruiken, in termen van modal share, volume en snelheid.
Lees meer

Betere luchtkwaliteit

Kaarten van de luchtkwaliteit kunnen een verband tussen een slechte luchtkwaliteit en veel verkeer aan het licht brengen, maar om het aantal autoritten te verminderen, moet je weten hoeveel auto's er werkelijk over de weg rijden, en wanneer.
Lees meer

Schoolstraten

Een school binnenkomen en verlaten moet een veilige, gezonde en plezierige ervaring zijn voor kinderen, ouders en buurtbewoners. Meet de implementatie en het succes van aanpassingen.
Lees meer

Starten met tellen?

Is uw straat te druk, zijn er auto's en bestelwagens die te hard rijden? Willen mensen meer lopen, fietsen en spelen in de straat, maar vinden ze het onveilig?

De stijgende verkeersdrukte, vooral in woonstraten met in principe enkel lokaal verkeer, zorgt ervoor dat bewoners de verkeersleefbaarheid in vraag stellen.

Verkeerstellingen op zich zijn geen oplossing, maar in bekwame handen kan het een krachtig, kwantitatief instrument zijn dat een solide basis vormt voor zinvolle veranderingen, ten voordele van de leefbaarheid.

Steeds meer lokale besturen vinden manieren om deze verkeers- en mobiliteitskwesties aan te pakken, om onze woonwijken veiliger en gezonder te maken, maar daarvoor hebben ze cijfermateriaal nodig.

Daarom werkt Telraam samen met burgers en mobiliteitsprofessionals: om de data te verzamelen die nodig zijn om de straten meer leefbaar te maken.

Lees meer over onze toestellen, onze Data en onze netwerk aanbod en ontdekt hoe je aan de slag kan.

De Telraam-methode

Telraam biedt speciaal gebouwde, betaalbare, door AI aangedreven verkeerstellende sensoren, een framework voor netwerkbeheer en een complete architectuur voor het opslaan, analyseren, visualiseren en delen van verkeersdata.

In deze set-up worden de Telraam-sensoren gehost door burgerwetenschappers, waardoor een brug wordt geslagen tussen hun buurt, lokale overheden en mobiliteitsprofessionals. Deze werkwijze en de open toegang tot de verzamelde verkeersgegevens, democratiseert het proces van lokale verkeersplanning en opent nieuwe mogelijkheden voor alle betrokken partijen.

De Telraam-aanpak:

1.
Burgers verzamelen verkeersgegevens uit hun ramen met behulp van Telraam-sensoren. Deze blijven doorgaans continu tellen over een langere periode (meestal 12 maanden) en verzenden elke 15 minuten gegevens.
2.
Mobiliteitsprofessionals en lokale overheden analyseren de gegevens om inzicht te krijgen in het lokale verkeer en oplossingen voor te stellen voor specifieke problemen.
3.
Burgers en professionals werken samen om de gegevens te bekijken, te doorgronden en samen manieren te bedenken om betere verkeersplannen uit te voeren.
4.
De Telraam toestellen kunnen na de implementatie van de verkeersmaatregelen worden gebruikt om de doorgevoerde veranderingen te controleren, te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Waarom burgerwetenschap?

Kosteneffectief

Burgerwetenschapsprojecten kunnen voor lokale overheden een kostenbesparende manier zijn om gegevens te verzamelen en inzicht te krijgen in verkeersproblemen in hun gemeenschap. Er zijn geen dure interventies nodig om de veiligheid van de straatgebruikers en de teltoestellen te beschermen.

Lokale kennis

Burgers kennen hun eigen buurt het best. Ze beschikken over heel wat lokale kennis en perspectieven die waardevol kunnen zijn bij het begrijpen van lokale problemen en het ontwikkelen van oplossingen.

De community

Telraam is niet alleen een manier om de buurt te informeren over het besluitvormingsproces, maar ook een fijne manier om burgers te betrekken bij het vinden van oplossingen voor de lokale uitdagingen.

Breder effect

Lokale autoriteiten zullen ook een groter gevoel van zeggenschap creëren door burgers bij het gegevensverzamelingsproces te betrekken. Dit zal leiden tot een bredere toepassing en een grotere positieve impact en aanvaarding in de lokale gemeenschap.

Wat telt Telraam?

Telraam toestellen tellen alle weggebruikers en deelt deze in verschillende categoriën.

De gegevens die worden weergegeven op de Telraam-website (en beschikbaar worden gesteld via de Telraam API) bevat vier categoriën.

Het nieuwe Telraam S2 toestel kan nog meer types weggebruikers onderscheiden. Deze extra voertuigklassen zijn beschikbaar voor alle gebruikers met een data-abonnement.

V1 categorieënS2 categorieën
VoetgangersVoetgangers
Kinderwagens
Tweewielers Fietsen
Motorfietsen
Auto'sAuto's
Zware voertuigenBestelwagens
Vrachtwagens
Bussen
Aanhangwagens
Tractoren

Hoe begin je met tellen?

Een Telraam toestel kopen

Als individuele burger kunt u uw eigen Telraam toestel kopen en zelf het verkeer in uw straat tellen via het Telraam-platform..


Bezoek onze winkel

Neem deel aan een netwerk

U kunt zich ook aansluiten bij een van de vele netwerken die reeds tellen of tellers zoeken


Bekijk de netwerkenlijst

Start een netwerk

Geen bestaande netwerken in uw omgeving?


Start en beheer uw eigen netwerk

Aarzel niet om ons een bericht te sturen. We horen graag van je.

Neem contact op