Jouw raam telt mee

Telraam zet burgers aan het roer van lokaal mobiliteitsbeleid.

Wat is Telraam?

Verkeerstellingen als basis

Sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersveiligheid rollen over de tongen. Verkeerstellingen zijn essentieel als basis voor oplossingen. Metingen die auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers registreren, zijn noodzakelijk. Huidige tellingen zijn duur, beperkt in tijd en registreren zelden alle vervoerswijzen.
Nieuwe technologie biedt mogelijkheden voor innovatieve meetmanieren op een continue, multimodale, fijnmazige en efficiënte wijze. Citizen science luchtkwaliteitsmetingen zoals Curieuzeneuzen effenden het pad.

Citizen Science vult blinde vlek

Verkeerstellingen waren tot nu een blinde vlek. Telraam zet hier op in door actief met burgers aan de slag te gaan en goede verkeerstellingen aan te leveren. Telraam zorgt voor de onderzoeksvraag en technologie. Burgers leveren de data. De deelnemers leren zo over het verkeer in hun straat, en helpen tegelijkertijd het beleid aan goede verkeerstellingen. Met de data kunnen infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter en beter worden gemaakt.

Ga van start

Hoe werkt Telraam?

Telraam ontwikkelt toptechnologisch en betrouwbaar meetmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld van geïnteresseerde burgers. Ze worden begeleid om hun eigen volautomatische verkeersteller te installeren. Vervolgens wordt hij aan het raam gehangen, en het verkeerstellen kan beginnen. Zo simpel is Telraam. Alle verzamelde meetgegevens worden beschikbaar gesteld voor beleid, onderzoekers, maar ook voor alle bewoners en geïnteresseerden.

Hoe werkt het Telraam-toestel?

Het Telraam-toestel is een combinatie van een Raspberry Pi-microcomputer, sensoren en een lage-resolutiecamera. Het toestel wordt bevestigd aan de binnenkant van een raam op een van de verdiepingen met zicht op de straat. Om de verkeerstellingsdata meteen te kunnen doorsturen naar de centrale databank moet het toestel continu via Wi-Fi verbonden zijn met het internet. Omdat het toestel op elektriciteit werkt, is er ook een stopcontact in de buurt nodig.

Tel je mee?

Wil je ook een Telraam? Kijk bij ‘Zelf Meten’en ontdek waar Telraam telt, hoe je je kan aansluiten of hoe je zelf een telnetwerk opzet.