Data

Professionele toepassingen vereisen geavanceerde dataproducten. Dankzij het Telraam data-abonnement duikt men dieper in data, en ontgrendelt men het volledige potentieel van de Telraam S2-sensor: toegang tot tellingen op segment- en toestelniveau met een fijnere tijdsresolutie, meer vervoersmodi, geavanceerde API's en een uitgebreide set visualisaties en analysetools.

data-abonnement €15 / maand

Bevat data van 10 vervoersmodi, 15 minuten dataresolutie, meer tools en betere rapporten

(Meerdere) sensoren in een buurt/zone als organisatie of lokaal bestuur?
We bevelen een hiervoor Netwerk aan. Dit omvat steeds ook een data-abonnement voor alle sensoren, een uitgebreide set van tools voor netwerkbeheer en daarnaast toegang tot de Data Pool-module .

Basic data Gratis, alleen voor persoonlijk gebruik

Beperkt tot de 4 standaard vervoersmodi en uurgegevens.

Meer details

Gebruikers van het data-abonnement krijgen toegang tot telgegevens met een vier keer hogere tijdsresolutie dan de basisdataset, en een modale verdeling met een meer uitgebreide set weggebruikerscategoriën. Deze hogere tijdsresolutie betekent ook een kleinere vertraging, waardoor professionele gebruikers de live verkeersgegevens effectief real-time kunnen opvolgen.
15 minuten dataresolutie

15 minuten tijdsresolutie voor alle dataproducten, inclusief telgegevens, typische trendgegevens en voor alle analytische-, visualisatie- en exporttools en API's.
 • Ontdek, volg en analyseer verkeerspatronen en anomalieën met meer precisie.
 • Ideaal voor het bestuderen van tijdelijke gebeurtenissen of incidenten (schoolstraatgebruik, opstoppingen, ongevallen).
 • Live verkeer met uitgebreide real-time weergave (vertraging van slechts 15 minuten op sensorniveau, voor niet-abonnementsgebruikers is dit iets meer dan een uur)

10 verschillende vervoersmodi

Verkeerstellingen per rijrichting voor 10 verschillende klassen weggebruikers (niet-abonnementsgebruikers krijgen geaggregeerde tellingen over vier hoofdklassen)
De verschillende voertuigklassen zijn: fietsen, bussen, auto's, lichte vrachtwagens, motorfietsen, voetgangers, kinderwagens, tractoren, aanhangwagens en vrachtwagens.


Data van typisch verkeer

Typisch verkeer is de basis van veel van de analytische tools en dataproducten die we aanbieden binnen het data-abonnement. Typische gegevens bevatten bijvoorbeeld de typische (gemiddelde) tellingen (en het voorspelde bereik) voor het verwachte autoverkeer voor een maandagochtend tussen 08:00 en 08:15 uur op basis van de laatste 12 maanden van het werkelijke verkeer. Maar ook andere modi, dagen van de week, tijdstippen van de dag en basisperiodes gekozen worden. Hoe werkt dit in de praktijk?
 • We geven typische verkeersvolumes berekend als het gemiddelde (en standaardafwijking) van historische verkeerstellingen overheen de perioden van een jaar, een seizoen en een maand voorafgaand aan de datum van de berekening (een tijdsvak genoemd).
 • Elk product met typische data wordt met regelmatige tijdsintervals berekend om zo een steeds groeiende reeks van historische gemiddelden, die overeenkomen met de verschillende tijdsvakken, te genereren. De gegevens zijn beschikbaar op kwartier- en uurresolutie, voor elke vervoersmodus, en voor elke dag van de week (inclusief een meer algemene weekdag- en weekendoptie).

Meer tools, betere inzichten en volledige controle

Maak gebruik van de expertise van het Telraam team. Krijg toegang tot een reeks geavanceerde, speciaal ontwikkelde tools om uw gegevens te verkennen en te begrijpen, zodat u uw onderzoek kunt vergemakkelijken en versnellen.

Het data-abonnement omvat toegang tot het datadashboard, de geavanceerde API's, de Street sheets, en andere opties voor het exporteren van aangepaste gegevens.

Data dashboard

Segmenten

Monitor live of historisch verkeer (en de totale modale verdeling) op een segment en vergelijk het met de verwachte niveaus om atypisch verkeer te identificeren.

Bijvoorbeeld: als het live verkeer buiten het interval (gedefinieerd door het gemiddelde plus en min drie keer de standaarddeviatie van het historische verkeer) valt dan is het waargenomen verkeer onverwacht in vergelijking met het gemiddelde van de afgelopen maand, seizoen of jaar.

Is de anomalie van korte of lange duur? Wordt ze veroorzaakt door een speciale gebeurtenis, het weer of een verandering in de verkeerscirculatie? Ontdek het zelf!
Trends

Volg de evolutie van verkeerstrends doorheen de tijd. Men kan bijvoorbeeld het gemiddelde autoverkeer op maandag over het afgelopen jaar visualiseren aan de hand van seizoensgemiddelden (kwartaalgemiddelden) die om de twee weken werden berekend. Zo krijgt men een voortschrijdend gemiddeld verkeerspatroon over de tijd. Kijken naar voortschrijdende gemiddelden helpt om kortstondige anomalieën uit te filteren en brengt langetermijnveranderingen in beeld. Het 3D-histogram is een zeer krachtig visualisatiehulpmiddel, maar als je alleen de verkeersniveaus van een paar paar geselecteerde tijdperken met elkaar wilt vergelijken, kun je daarvoor onze traditionele interactieve 2D-plot gebruiken.
15 minuten data

Vergelijkbaar met het tabblad Segmenten, maar hier kun je gegevens met een hogere tijdsresolutie bekijken. Sommige effecten zijn van korte duur, bijvoorbeeld de ochtendspits bij scholen, of een tijdelijke wegblokkade door een ongeluk. Kwartaal live gegevens zijn ook veel realistischer, omdat er elk kwartier nieuwe datapunten worden toegevoegd, wat geweldig is voor real-time toepassingen.
Installaties

Op een wegsegment kan meer dan één Telraam-sensor zijn geïnstalleerd. In dat geval toont de segmentpagina de (slim gewogen) gemiddelde meetgegevens van de corresponderende installaties (ook wel Telraam-instances genoemd). Als gebruiker van het data-abonnement kunt u de originele gegevens raadplegen van elk afzonderlijk Telraam-instance, wat handig kan zijn in veel situaties, waaronder gegevensvalidatie, het uitsplitsen van data afkomstig van verschillende types sensoren (bijv. Telraam V1 en S2 sensoren op hetzelfde segment), of gewoon om de gegevens van uw eigen toestel te raadplegen.

Straatfiche

Ons populairste dataproduct op aanvraag, maakt vanaf nu deel uit van het data-abonnement. We bieden een compacte, diepgaande samenvatting in Excel-formaat voor een toestel of segment, inclusief inzichten, berekeningen en ruwe gegevens voor verdere analyse. Deze rapporten leveren alle gebruikers, zowel experts als niet-experts, een overzicht van de meetgegevens van een toestel of segment om trends en afwijkingen te helpen identificeren. Deze fiche geeft een gemakkelijk te begrijpen informatie over modal split, typische verkeerspatronen (voor dagen en weken) en ook snelheidspatronen.

Geavanceerde APIs

Krijg toegang tot exclusieve, professionele API end-points:
 • Integreer dataverbindingen op maat binnen jouw systeem. Variërend van gepersonaliseerde dashboards, tot een volledige integratie met datasystemen voor Business Intelligence (BI).
 • Datasnelheidslimieten op maat om meer frequent refreshen van data mogelijk te maken, of toegang tot een geselecteerde set segmenten en/of tijdsperioden.
 • Verbeterde openbare end-points met de resolutie van 15 minuten en de 10 verkeersmodi waar mogelijk (wanneer Telraam S2 in geïnstalleerd op het gegeven segment).
 • Extra end-points exclusief voor gebruikers van het Telraam abonnement, zoals snelheidshistogrammen met een resolutie van 5 km/u en aanvullende typische verkeersgegevens.
 • Mogelijkheid voor aangepaste integraties en end-points in samenwerking en overeenstemming met het Telraam-team.

Export Ruwe data

Download ruwe meetgegevens (in spreadsheets of als CSV-bestanden) om meer aangepaste analyses uit te voeren.
 • Met de data-exporttool kunnen organisaties die geen grote data lakes of BI-systemen hebben, rapporten exporteren, hergebruiken en personaliseren vanaf één of zelfs meerdere sensoren.
 • De gegevensexport omvat grafieken, berekeningen, typische waarden en ruwe gegevens van de Telraam sensor.
 • Pas de rapporten aan om items op te nemen die bijzonder relevant zijn voor jouw straat: modal shift patronen, snelheidsveranderingen voor of na interventies, verkeersvolumes in de loop van de tijd en meer.