Een netwerk opzetten

Rol Telraam uit op lokaal, gemeentelijk of regionaal niveau en beheer een netwerk van Telraam toestellen die door burgers worden geïnstalleerd. Het netwerkabonnement biedt alle beheers- en gegevensanalysetools die u nodig hebt

Netwerk van mogelijkheden

Verkeerskundige studies en stedelijke planning op lokaal en regionaal niveau vereisen het verzamelen van verkeerstellingen op meerdere locaties, en traditioneel is dit een duur en tijdrovend proces.

Dankzij AI-gestuurde technologie en het unieke model van Telraam-sensoren, bieden we een alternatieve, kostenefficiënte, multimodale telmethode die zowel nauwkeurig als stabiel is gebleken onder uiteenlopende omstandigheden.

Telraam biedt een netwerkabonnement voor organisaties die meerdere apparaten gebruiken, zoals bovenlokale overheden, lokale besturen en burgergroeperingen. Door het inzetten van een fijnmazig netwerk van Telraam-sensoren, dankzij citizen science, kan het proces van verkeerstellingen sterk worden verbeterd, waarbij multimodale gegevens op een continue basis worden verzameld, terwijl de kost wordt gereduceerd.


Netwerk abonnement €25 / maand

 • Administratieve en wervingstools
 • Tools voor het analyseren van netwerkgegevens en verschillende opties voor rapportage en gegevensexport
 • Omvat alle functies van het Data abonnement voor alle sensoren en wegsegmenten in het netwerk

Een complete projectoplossing

Een netwerkabonnement levert de nodige tools voor het beheer en de gegevensanalyse noodzakelijk tijdens de looptijd van een project. Het omvat administratieve tools voor het plannen, implementeren en beheren van een netwerk van Telraam-sensoren, die door particulieren voor langere perioden (meestal 6-12 maanden) worden geïnstalleeerd. Er zijn daarnaast ook tools voor gegevensanalyse om het verkeer op zowel straatsegment- als netwerkniveau te monitoren en analyseren.

Realtime en historische meetgegevens kunnen op elk moment worden bekeken en geanalyseerd, of ze kunnen worden geëxporteerd voor offline analyse. Het Telraam-team biedt ondersteuning tijdens het hele proces, van begin tot eind.

Burgerbetrokkenheid en transparente operaties

Omdat Telraam-apparaten worden gehost door individuele burgers, biedt een Telraam-netwerk een unieke kans om contact te leggen met de lokale bewoners, vertrouwen op te bouwen en kennis uit te wisselen met de personen die elke dag de effecten van het verkeer in hun straat ervaren. Op deze manier hebben gemotiveerde bewoners een directere, persoonlijke betrokkenheid bij het lokale mobiliteitsbeleid.

De tools van een Netwerkabonnement stroomlijnen het wervings-, aanmeldings- en selectieproces van de burgers. Ze leren hoe ze hun eigen volledig geautomatiseerde verkeersteller kunnen opzetten en hoe ze de gegevens beter kunnen begrijpen. Deelnemers worden burgerwetenschappers die constructieve, objectieve, data-gestuurde bijdragen kunnen leveren aan het lokale beleidsvormingsproces.

De gegevens van Telraam kunnen ook worden gebruikt door onderzoekers, bewoners en geïnteresseerden om bijvoorbeeld hun verzoeken voor wijzigingen in de lokale mobiliteitsplannen te valideren, waardoor objectieve, data-gestuurde bijdragen aan de discussies worden geleverd.

Open up the data

Telraam helps cities build trust by providing clear, understandable data and involving citizens in decision-making. We believe that counting data should be open and accessible, as mobility is a social challenge that requires transparency. Even one data point can make a big difference in managing traffic, planning cities, and having meaningful conversations with citizens.

We share our data in a few different ways:
 • Basic traffic data is accessible through an interactive map on our website.
 • Most count data is freely available as open data, with a non-commercial licence.
 • The Telraam Network dashboard lets local authorities monitor their Telraam devices in their project area, export data, and conduct live analyses.
 • We offer a data pool module for professionals, providing reporting, analytics, and access to the advanced API for specific locations outside of their own fleet. This also opens up the API for broader use. Learn more on our data pool page.

Features

Netwerk dashboard
Beheer netwerk branding & content
Werving van kandidaten & selectie
Geautomatiseerd mails & templates
Basis analyse tools voor overzicht
Geavanceerde tools voor data-analyse
Sensorbeheer
Meerdere parallele tracks
Geavanceerde API-toegang
Peer-to-peer ondersteuning
Prioritaire ondersteuning via mail
Trainingssessies

Netwerk dashboard

Krijg toegang tot de gegevens en gebruikersinformatie via het Netwerkdashboard, exclusief voor beheerders van een Telraam-netwerk

Het Dashboard is een centraal punt dat een snel, algemeen overzicht geeft van de status van het netwerk en toegang biedt tot een uitgebreide set communicatie- en rapportagetools. Het geeft je in één oogopslag een overzicht van actieve apparaten op een kaart, inclusief belangrijke prestatie-indicatoren, en een notificatiestroom van elke activiteit of waarschuwingen voor de sensoren.

Netwerk administratie

Je netwerk personaliseren en onderhouden dankzij de netwerkinstellingsopties, de tools voor contentbeheer en de brandingmogelijkheden

Je kunt beslissen of en wanneer je de inhoud openbaar maakt, of dat je deze beperkt tot een selecte groep. Je kunt ook meerdere 'tracks' maken om je dataverzameling te segmenteren naar tijd of locatie.

Lever support, verbeter de gegevensverzameling en diagnosticeer en verhelp problemen via sensorbeheer van op afstand. Je kan ook steeds voor deskundige hulp bij het Telraam-team terecht.

Rekrutering en gebruikersbeheer

Deelname van burgers is onontbeerlijk in een Telraam netwerk. Binnen het Telraam dashboard, houdt men tijdslijn van je netwerk bij, rekruteert en selecteert men gebruikers, beheert men aanvragen en interageert men met geïnteresseerden tijdens het project dankzij de ingebouwde communicatietools.

Kandidaten werven:

 • Bepaal welke gegevens van kandidaat-burgers worden verzameld via het kandidatenformulier.
 • Beoordeel kandidaten op basis van hun locatie op de kaart, en de kwaliteit van hun zicht op de rijbaan op basis van hun foto's. Werk hiervoor samen met andere beheerders door notities en beoordelingen toe te voegen.
 • Aanmeldingen rangschikken voor een toekomstige beoordeling, selecteren of op een wachtlijst plaatsen.
 • Personaliseer alle mailcorrespondentie voor geautomatiseerde of ad-hoc communicatie.

Interageren met de gebruikers:

 • Bekijk een gedetailleerd overzicht van actieve gebruikers.
 • Filter gebruikers volgens specifieke criteria, ideaal bij het beheren van grotere netwerken.
 • Verzend batch-e-mails naar specifieke subgroepen van gebruikers om ze op de hoogte te houden en te betrekken.
 • Verkrijg operationele statistieken (bijv. toestelstatus, uptime over de afgelopen maand) voor het telnetwerk via de ingebouwde rapporten.


Geavanceerde data-analyse

Het netwerkabonnement bevat alle functies van het data-abonnement, en meer. Netwerkbeheerders hebben toegang tot de datadashboards van alle segmenten (en apparaten) in hun netwerk, terwijl deelnemende gebruikers toegang hebben tot de datadashboards van hun eigen segment.

Extra data-analyse functies die enkel beschikbaar zijn binnen het Netwerkabonnement:

Data Reports:

 • Met één klik toegang tot de datadashboards voor elk afzonderlijk segment in het netwerk.
 • Een overzicht van het verkeer per uur of per dag op netwerkniveau in vergelijking met het typische verkeer, wat nuttig kan zijn om veranderingen of onregelmatigheden op netwerkniveau op te sporen.
 • Vergelijk gegevens uit twee periodes, voor het hele netwerk of voor geselecteerde segmenten, om de verkeersniveaus te bekijken, dagelijkse verkeerspatronen of snelheden voor auto's.

Data Exports:

 • Exportopties zijn onder andere maandrapporten, maandelijkse of volledige onbewerkte gegevenssets en typisch verkeer (voor twee door de gebruiker gedefinieerde periodes).
 • Maak gebruik van de 'Straatfiches', de populaire vooraf geconfigureerde Excel-bestanden waarmee je tellingen en typische gegevens kan gebruiken zonder zelf ruwe gegevens te verwerken of via de API's te hoeven werken.

Data Pool

Naast het uitrollen en monitoren van je eigen toestellen, kun je met de Data Pool-module ook gegevens van externe toestellen gebruiken.

Als een burger in de buurt al meetelt, voeg hem dan met een paar klikken toe aan je "pool" en krijg alle inzichten en rapportages alsof het je eigen toestel is.

Lees meer

Getuigenissen

"Het stadsbestuur van Kortrijk wil graag nog meer datagestuurde beslissingen nemen. We doen dit al met onze eigen meetapparatuur, maar met innovatieve technieken, zoals Telraam, kunnen we langdurig op meerdere locaties tegelijk meten."

— Lotte Demeestere
Mobiliteitsexpert Stad Kortrijk
"Door analyse van de V85 norm krijgen we een indicatie, op welk tijdstip, de snelheidscontroles het best worden ingezet om maximaal effect te bekomen met het oog op gedragswijziging van de weggebruikers."

— David Tailleur
Teamcoach wijkwerking Politiezone Lubbeek
"Telraam levert niet alleen inzichten door data maar ook begrip door de interactie met bewoners, de lokale en de provinciale overheid."

— Eric van Dijk
Beleidsmedewerker slimme mobiliteit, provincie Utrecht
"Telraam geeft burgers de verkeersdata die ze nodig hebben om hun stem te versterken, zodat besluitvormers naar hun zorgen luisteren en de gesprekken verder kunnen gaan dan louter subjectief en anekdotisch bewijsmateriaal."

— Professor Enda Hayes
University of the West of England

Een Telraam traject in uw stad of gemeente?

Telraam heeft ervaring met tientallen Telraam-netwerken voor lokale besturen in veel verschillende landen.

Wij bespreken graag met u het opzetten van een Telraam-project in lijn met uw behoeften en passend bestaande de lokale beleidscontext.

Als je meer informatie of een offerte wilt, aarzel niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder.