Stad Brussel - Ville de Bruxelles

België / Belgique

De inzet van Telramen in verschillende zones en project in de Stad Brussel - Le déploiement de Telraams dans différentes zones et projets de la ville de Bruxelles


In de stad Brussel  worden Telramen ingezet in verschillende zones en projecten:  
Dans la Ville de Bruxelles des Telraams sont déployé dans différentes zones et projets:  

1. Brussel Vijfhoek: evaluatie mobiliteitsschema  - Bruxelles Pentagone: révision du schéma de mobilité

In augustus 2022 werd in het kader van het Gewestelijk MobiliteitsPlan Good Move een nieuw circulatieschema in de Vijfhoek ingevoerd. Door transitverkeer maximaal te verminderen wil de Stad Brussel het leven van de Brusselaars aangenamer en gezonder te maken. Om de impact van dit schema na te gaan, maken we graag gebruik van de samenwerking met de burgers in hartje Brussel. De telling en analyse van verschillende transportmodi is essentieel bij de invoering van een mobiliteitsschema. Vanaf mei 2022 worden hiervoor 60 Telramen ingezet. Meer informatie, ga naar: https://www.brussel.be/goodmove

En août 2022, un nouveau schéma de circulation sera mis en place dans le cadre du Plan Régional de Mobilité dans le Pentagone. Son but est de rendre la vie des Bruxellois plus agréable et plus saine en réduisant au maximum le trafic de transit. Afin d'évaluer l'impact de ce dispositif, nous souhaitons faire appel à la participation des citoyens du cœur de Bruxelles. Le comptage et l'analyse des différents modes de transport sont essentiels lors de la mise en place d'un schéma de mobilité. Depuis mai 2022 60 Telraams sont déployés à cette fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: https://www.bruxelles.be/goodmove

2. Brussel: schoolwijken - Bruxelles: quartiers scolaires

Vanaf maart 2023 zullen Telramen worden ingezet om het verkeer te meten in enkele schoolomgevingen in de stad Brussel. Dit project kadert in het Schoolwijken plan van de stad. Om een Telraam te ontvangen binnen dit schoolwijken project, schrijf je nu hier in. 

A partir de mars 2023, des cadres de comptage seront utilisés pour mesurer le trafic dans certains établissements scolaires de la ville de Bruxelles. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan des quartiers scolaires de la ville. Pour recevoir un Telraam dans le cadre de ce projet, inscrivez-vous dès maintenant ici