Professionals

Telraam trajecten op gemeentelijk of stedelijk niveau dankzij een fijnmazig netwerk van Telramen bij burgers thuis.

Betrouwbaar meten met burgers

Verkeerstellingen zijn essentieel voor een degelijk mobiliteitsbeleid. Tellingen die multimodaal zijn, en dus zowel auto’s, zwaar verkeer als fietsers en voetgangers registreren, vormen de basis van elke verkeerskundige studie. Klassieke verkeerstellingen zijn vandaag beperkt: zowel in tijd als het tellen van modi. Daarnaast zijn ze vaak duur en weinig transparant.

Nieuwe technologieën zorgen voor innovatieve meetmethoden. Telraam ontwikkelde zo hoogtechnologisch en betrouwbaar meetmateriaal dat verkeer fijnmazig, continu, multimodaal én samen met burgers kan tellen en analyseren.Telraam zorgt voor de juiste onderzoeksvraag en de gepaste onderzoekstechnologie, de burgers tellen én denken mee.

Hiervoor ontwikkelden we een Telraam traject dat we aanbieden aan lokale besturen. De lokale overheid kiest voor een traject van bijvoorbeeld 8 maanden, burgers kunnen zich kandidaat stellen en starten na screening en selectie met tellen. Tijdens het traject is er data-analyse en ondersteuning. Telraam zorgt voor een volledige ontzorging en begeleiding van start tot finish.


Getuigenissen

"Het stadsbestuur van Kortrijk wil graag nog meer datagestuurde beslissingen nemen. We doen dit al met onze eigen meetapparatuur, maar met innovatieve technieken, zoals Telraam, kunnen we langdurig op meerdere locaties tegelijk meten."

— Lotte Demeestere
Mobiliteitsexpert Stad Kortrijk
"Door analyse van de V85 norm krijgen we een indicatie, op welk tijdstip, het dispositief voor snelheidscontroles het best wordt ingezet om maximaal effect te ressorteren met het oog op gedragswijziging van de weggebruikers."

— David Tailleur
Teamcoach wijkwerking Politiezone Lubbeek
"Telraam levert niet alleen inzichten door data maar ook begrip door de interactie met bewoners, de lokale en de provinciale overheid."

— Eric van Dijk
Beleidsmedewerker slimme mobiliteit, provincie Utrecht
"Telraam geeft burgers de verkeersdata die ze nodig hebben om hun stem te versterken, zodat besluitvormers naar hun zorgen luisteren en de gesprekken verder kunnen gaan dan louter subjectief en anekdotisch bewijsmateriaal."

— Professor Enda Hayes
University of the West of England

Burgers

Telraam gaat met burgers actief aan de slag om verkeerstellingen aan te leveren. Vanuit hun interesse in het lokale mobiliteitsbeleid engageren bewoners zich graag om te ontdekken hoeveel en welk verkeer door de straat komt. Op een participatieve manier worden zo uiterst relevante verkeersgegevens verzameld voor het onderbouwen van uw beleidsbeslissingen.

Burgers worden gedurende het volledige Telraam traject begeleid. Ze leren hoe ze hun eigen volautomatische verkeersteller zelf op een correcte manier kunnen installeren. Daarnaast leren ze de data te interpreteren en hierover te communiceren.

De deelnemende burger wordt op deze manier een burgerwetenschapper die op een objectieve data-gestuurde manier een constructieve bijdrage levert aan het lokale mobiliteitsbeleid.

Data voor efficiënte verkeersplannen

De verzamelde telgegevens zijn een waardevolle basis om te gebruiken in verkeers- en mobiliteitsplannen van een stad of gemeente.
Telraam-data kunnen ook gebruikt worden voor het meten van de concrete impact van een geplande mobiliteitsmaatregel of -ingreep in uw gemeente. De verzamelde meetgegevens ondersteunen op deze manier beleidsmaatregelen.

De data kan anderzijds ook gebruikt worden door onderzoekers, bewoners en geïnteresseerden om een standpunt of keuze te onderbouwen.

Telraam workshops

Na verschillende maanden tellen komen de deelnemers opnieuw samen voor een Telraam dataworkshop.

De verzamelde verkeersgegevens van de Telramen in het telnetwerk worden toegelicht. In deze workshop maken we op een participatieve manier analyses, trekken we conclusies en formuleren we voorstellen, samen met de burgers. In samenspraak met het lokale bestuur kunnen hierin bepaalde accenten gelegd worden of specifieke maatregelen en verkeerssituaties worden opgenomen.


In de data workshop staat het inzetten van de unieke kennis van de lokale context van de deelnemende burgers centraal. Wie kent immers de eigen straat beter dan wie er woont?

Open data

Open en transparante verkeersdata binnen het mobiliteitsbeleid zijn essentieel.

De open data biedt eveneens de mogelijkheid aan andere geïnteresseerden om zich hierin te verdiepen. Telraam voorziet hiervoor de volgende tools:
  • De verzamelde verkeersgegevens zijn via de interactieve kaart op de Telraam homepagina voor iedereen zichtbaar.
  • Het professionele netwerkdashboard van Telraam laat lokale besturen toe om de Telramen in hun projectgebied te monitoren, de gegevens te exporteren en live analyses uit te voeren.
  • Via de Telraam API kan iedereen alle verkeersdata rechtstreeks, onder een open data licentie, ophalen voor toepassing in een eigen database of bestaande dashboard. Telraam is daarvoor al in de prijzen gevallen met de verkiezing tot API van het jaar in 2020.
Telraam, API van het jaar

Een Telraam traject in uw gemeente?

Een Telraam traject waarin burgerwetenschap en het verzamelen van objectieve multimodale verkeersdata samensporen, biedt een uniek aanbod. Door de weldoordachte combinatie van de verschillende bouwstenen in een Telraam traject en onze ervaring met tientallen Telraam projecten voor lokale overheden hebben we de expertise om ook in uw stad of gemeente een succesvol Telraam project uit te werken.

Voor een Telraam traject op maat van uw gemeente en passend binnen de lokale beleidscontext kunnen we een gepast projectvoorstel naar voren schuiven. Wenst u graag meer informatie of een offerte contacteer ons dan zeker via sales@telraam.net, wij helpen u met veel plezier verder.