Platte Lostraat

Kessel-Lo, België / Belgique

Leuven 2024

Hoe ziet deze weg eruit?

Huis
Voetpad
Fietspad
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Weg
Fietspad
Voetpad
Huis
Hoe breed is de rijweg, van stoeprand tot stoeprand?
4.0 m
Is er een verdeling in rijstroken met witte markering?
Geen afzonderlijke rijstroken
Is er een infrastructuur voorzien voor fietsers?
Er is geen fietspad
Breedte voetpad inclusief boordsteen
één kant: 0.0 m
andere kant: 0.0 m
Is er een middenberm aanwezig?
Er is geen middenberm aanwezig
Gaat het om een éénrichtingsstraat?
Ja, éénrichtingsstraat

Faciliteiten & informatie over de weginrichting

Rijdt er een buslijn in deze straat?
Geen buslijn
Is er een parkeerstrook of -mogelijkheid aanwezig?
Parkeerstrook aanwezig aan één kant of wisselend van kant (geschrankt)
Welke omschrijving past het best voor de functie die jouw straat invult?
Een weg met enkele lokaal bestemmingsverkeer
De weg heeft als enige hoofdfunctie het toegang geven tot aanpalende percelen
Maximum toegelaten snelheid
20 km/u

Faciliteiten & informatie over de weginrichting

Hoeveel percent is sluipverkeer volgens jou?
60 %
Hoe veilig ervaar je de straat?
3 / 10
Hoe schat je zelf de leefbaarheid van je straat in?
2 / 10