Telraam in Turnhout


Turnhoutenaren tellen verder mee

We werken continue aan een verkeersleefbaar en bereikbaar Turnhout, voor iedereen die in de stad woont of er op bezoek komt.
In oktober 2020 en mei 2021 werd er een 50-tal slimme verkeerstellers (Telramen) geactiveerd bij bewoners op verschillende locaties in Turnhout. Maandenlang tellen heeft een berg aan relevante data opgeleverd. Met die data is de dienst Mobiliteit van de Stad Turnhout aan de slag gegaan om verkeersmaatregelen te evalueren en nieuwe mobiliteitsingrepen te plannen, zoals :

  • Er werd een nieuw ontwerp uitgetekend voor de Oude Beersebaan. De telgegevens van het Telraam gaven een goed inzicht in de hoeveelheid en soort verkeer waarmee we rekening moesten houden in het straatontwerp. De heraanleg start binnenkort.
  • In de Kapelweg konden we met de data van het Telraam argumenteren dat er een fietsstraat en een voetpad moest worden voorzien bij de schoolomgeving. Dit werd vorig jaar gerealiseerd.
  • In het voorjaar van ‘23 wordt een fietszone aangeduid in het stadshart van Turnhout. Via de aanwezige Telramen in die zone zullen we voertuigsnelheden kunnen monitoren en op gerichte momenten snelheidscontroles laten uitvoeren.

Telraam en Stad Turnhout hebben de samenwerking intussen verlengd en willen graag een 30-tal nieuwe toestellen verspreiden bij de Turnhoutenaren.

Jij kunt mee tellen

Vraag jij je weleens af hoeveel auto’s er iedere dag langs jouw huis rijden? Hoeveel voetgangers en fietsers er in de zomer passeren in je straat, of juist op drukke schooldagen? Lijkt het soms alsof er in jouw buurt veel meer vrachtwagens rijden dan in de rest van de stad? Of geniet je stilletjes van heerlijk rustig wonen als er wegenwerken zijn? Dan bij jij een goede kandidaat om mee te tellen.
Het Turnhoutse stadsbestuur werkt immers aan veilige, vlotte, duurzame en gerichte verplaatsingen voor iedereen: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, personenwagens én goederenvervoer. Daarom willen we een goed zicht krijgen op de verschillende verkeersstromen in en uit de stad. Om de juiste cijfers te verzamelen, rekenen we op Telraam én op jou als inwoner.

Praktisch

Je krijgt een betrouwbare verkeersteller waarmee je leert werken tijdens een installatieworkshop. Hang het toestel aan je raam op de 1ste of 2de verdieping. Het toestel begint meteen te tellen. Zo simpel is dat.  
Je verzamelt gegevens over fietsers, voetgangers, wagens en grote voertuigen om infrastructuur, lichten en verkeersplannen efficiënter te maken. Iedereen kan de cijfers raadplegen en gebruiken. 

Aanmelden om te tellen

Je kunt je aanmelden  tot 17 februari 2023 via deze link.

Als je geselecteerd wordt, ontvang je eind februari een uitnodiging voor de installatieworkshop op woensdag 8 maart 2023 om 19.30 uur op Campus Blairon (in het gebouw Europeion – Aula 2de verdieping).