Leerlingen & buren laten hun stem horen in 3 schoolomgevingen in Aalst, Hooglede en Rotselaar.


School op de teller is een project van Mobiel 21, Telraam en VSV. Het doel is om leerlingen aan de hand van Telraam-data de mobiliteit rond de school en in hun buurt kritisch onder de loep te laten nemen. We bieden educatieve lespakketten aan, gaan met de data aan de slag, worden ondersteund door mobiliteitsexperten en betrekken de schoolomgeving. Resultaat : een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met concrete voorstellen voor een schoolomgeving met een betere verkeersleefbaarheid.

De 3 schoolomgevingen waar we aan de slag gaan :

De oproep voor aanmeldingen loopt tijdens het schooljaar 2021-2022 (zie 'stel je kandidaat'). De tellingen, workshops en lespakketten tijdens het schooljaar 2022-2023.

Voor meer info : schoolopdeteller@telraam.net

School op de teller is een project met de financiering van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid.