-


Obala je območje, za katerega je značilno izrazito nihanje v aktivnostih v poletnem in zimskem času. Zmanjšan obseg programa od pozne jeseni do zgodnje pomladi je očiten. S prihodom turistov na obalo v poletnih mesecih se izrazito poveča tudi gostota prometa in onesnaženost zraka. To so problemi, ki obalno območje zaznamujejo vsako leto. Prihodnje načrtovanje prometa mora zato biti usmerjeno k soudeležbi vseh udeležencev v prometu in k zmanjšanju onesnaženosti zraka, zvočne onesnaženosti, manjše porabe energije ter premišljene rabe prostora.

Kolesarska mreža je slabo razvita, potrebna prenove in vzpostavitve novih kolesarskih povezav. Prepoznavanje novih kolesarskih koridorjev je ključno za vzpostavitev trajnostne kolesarske mreže.  

Nekdanja pomembna transportna os – porečanka danes živi v obliki kolesarske poti po sicer nekoliko spremenjeni trasi. V zadnjih letih lahko opazimo porast kolesarskega prometa, zato je izboljšanje kolesarskih poti ključnega pomena. 

Namen raziskave je spremljanje prometa s pomočjo prebivalcev na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran. Sodelujoči posamezniki v projektu bodo souporabljali naprave za strojni vid z nizkocenovnimi in avtomatiziranimi senzorji za štetje prometa, ki jih bodo namestili na okno v njihovem domu ali na delovnem mestu s primernim pogledom na ulico in s katerimi bo mogoče spremljali prometne tokove. Zbrani podatki bodo lahko v pomoč lokalnim oblastem pri zagotavljanju regionalnega, neprekinjenega, privlačnega, z odpravo nevarnih točk tudi varnega in udobnega kolesarskega prometa. Projekt bo promoviral mestno kolesarjenje, širitev sistema izposoje koles in povečanje kapacitet kolesarskih poti.