Počítame chodcov, bicykle a autá v meste Ružomberok


Múdre mesto sa rozhoduje na základe dát, nie na základe pocitov jednotlivcov, alebo skupín. Preto v meste umiestňujeme senzory, ktoré počítaju chodcov, cyklistov a automobily. Okrem ich počtu zaznamenávajú smer pohybu a rýchlosť vozidiel. Získané dáta použijeme na zvýšenie bezpečnosti a kvality života v meste.

Mesto Ružomberok a občianske združenie Bajkom.