Telraam in Wilsele-Dorp


Het Leuvense Telraam netwerk voorziet binnen het Europese project: WeCount, een uitbreiding met 250 nieuwe Telramen in Leuven en deelgemeenten. Met nieuwe telnetwerken in: Wilsele-Dorp, Heverlee, Wijgmaal, Kessel-Lo en de binnenstad. De nieuwe Telramen starten in Wilsele-dorp en de Leuvense binnenstad zijn in de zomer van 2020 gestart met tellen. 

In Wilsele-Dorp is het de bedoeling om begin juli Telramen te verdelen onder 20 inwoners uit de strategische Wilselse straten. Bedoeling is om het sluipverkeer doorheen Wilsele-Dorp permanent te kunnen monitoren. Zeker in het kader van de huidige wegenwerken op de E314 en de geplande ingrepen op en rond de Vaartkom, is het doorlopend monitoren van de impact een duidelijke meerwaarde. Daarom wordt dit telnetwerk als eerste gelanceerd. Ook binnen de maatregelen van het lokale Wilselse mobiliteitsplan kunnen de verzamelde telgegevens een interessante analyse aanleveren. Kandidaat-tellers uit Wilsele-Dorp kunnen konden zich tot  eind juni 2020 aanmelden, sinds begin juli 2020 worden in Wilsele-Dorp dankzij Telraam multimodale verkeersgegevens verzameld. 

> Meer info over WeCount in Leuven