Verkeerstellingen in Holsbeek


Om objectieve data te verzamelen, zijn verkeerstellingen essentieel. De resultaten van de tellingen dienen als basis voor verder onderzoek voor het lokale mobiliteitsbeleid. Zo kunnen verkeersmaatregelen geëvalueerd worden en er nadien eventueel acties of nieuwe maatregelen worden genomen.

Met Telraam kan je het verkeer in jouw straat tellen met een volautomatische teller. Het apparaat wordt opgehangen aan een raam met zicht op de straat en telt niet alleen het aantal auto’s, voetgangers, fietsers en zwaar verkeer, maar ook de gemiddelde snelheid van de auto's.

We willen in Holsbeek 10 telramen plaatsen voor minstens 1 jaar. We streven ernaar om zoveel mogelijk de locaties met doorgaand verkeer in beeld te brengen, naast de reeds bestaande telramen die bewoners op individueel initiatief of in het kader van de AWV-studie werden geactiveerd.

Wat heb je nodig voor een telraam?

  •         Een raam aan de straatzijde door loodrecht tegenover de straat staat (zie foto);
  •         Een vrij zicht uit het raam, zonder obstakels (lantaarnpalen, zonnewering, of bomen);
  •         Een raam op hoogte van de 1ste of 2de verdieping;
  •         Maximum afstand van 20m tot aan de straat;
  •         Een stopcontact in de buurt van het raam waar het toestel wordt opgehangen (je kan ook met een verlengkabel werken);