Antwerpen - slachthuissite

België / Belgique

De impact van werfverkeer


Om de mobiliteitsgegevens (sluipverkeer, geparkeerde auto’s,…) beter in kaart te brengen, wensen de projectontwikkelaar en de lokale burgers samen te werken door te werken met Telraam