Monitoring impact van het circulatieplan met Telraam


Nieuwe sensor telt het verkeer in je straat

Ben jij benieuwd hoeveel verkeer er door jouw straat komt? Zowel qua fietsers, auto’s als vrachtwagens? Laat jouw raam dan gratis meetellen met Telraam!

Telraam en de Stad Aalst zetten samen een nieuw experiment op dat inzicht geeft in het verkeer in jouw straat. De gemeente stelt een jaar lang 40 Telraamsensoren beschikbaar die volautomatisch het verkeer tellen vanaf je huis. We zoeken hiervoor 40 bewoners van Aalst die als burgerwetenschapper willen helpen bij verkeerstellingen met Telraam.

Na een periode tellen met Telraam ontdek je als burgerwetenschapper hoe deze tellingen kunnen bijdragen aan inzichten rond mobiliteitsvraagstukken uit jouw buurt. Deze woonstraten en kleinere verkeersassen zijn straten waar vaak precieze en gedetailleerde verkeersmeetgegevens voor ontbreken. Metingen met Telraam kunnen bijdragen om een goed en volledig beeld te krijgen van het effectieve gebruik van jouw straat.

Vragen als hoeveel fietsers passeren er voor de deur, en op welk tijdstip? En hoe zit het met zwaar verkeer? Wat zijn de piekmomenten van de dag? Is er sluipverkeer? Wordt er buiten de schoolperiode evenveel gefietst? En als het regent? Maar bovenal wat is de invloed van het aanstaande circulatieplan op de mobiliteitssituatie in Aalst?

Door permanente Telraam metingen gedurende een lange periode uit te voeren kunnen er in het beantwoorden van deze vragen gegevens worden verzameld. En kan de impact van dit circulatieplan gedetailleerd in kaart worden gebracht en ook vergeleken met de situatie ervoor. Dit laat toe om deze maatregel permanent, rechtstreeks en objectief te evalueren en blijven optimaliseren.

We zoeken voor Telraam in Aalst in het bijzonder kandidaten die woonachtig zijn in de straten die in fluo zijn aangeduid op onderstaande kaart. Woon je in zo’n straat of je ken je iemand die daar woont, inschrijven kan via link onderaan.

Meer info: https://aalst.be/artikel/telraam-hoeveel-verkeer-passeert-er-voor-jouw-deur-wij-willen-het-weten

Hoe werkt Telraam?

Aan mobiliteitsbeleid liggen meestal verkeerstellingen ten grondslag. Innovatieve technieken die bij Telraam worden gebruikt maken het mogelijk dat ook jij als bewoner kunt meedoen met deze verkeerstellingen, makkelijk vanuit je eigen straat. De Telraamsensor hang je aan een raam op de eerste of tweede verdieping, geen gelijkvloers. Belangrijk is een vrij zicht op de straat vanuit het raam. Daarnaast heb je een wifiverbinding en een stopcontact nodig.

Om vast te stellen of jouw raam geschikt is voor dit experiment, zal er een selectie plaatsvinden. Zo word je bij de aanmelding gevraagd om een foto aan te leveren van het zicht op de straat vanuit je raam. En willen we graag een spreiding over de gemeente bewerkstelligen. Daarom maken we op basis van de inschrijvingen en adressen een keuze.

De data die jij en anderen verzamelen met de sensor zijn anoniem, online en openbaar beschikbaar op de Telraam homepagina.

Wat kun je verwachten?

Als jouw raam wordt geselecteerd, krijg je de Telraam sensor en een uitnodiging voor een workshop waarin je meer informatie en uitleg krijgt. Tijdens het experiment krijg je technische ondersteuning en kan je bij Telraam terecht met allerhande vragen.

Telraam is een nieuw initiatief van verkeerstellen samen met de burgers waarmee de stad Aalst nu van start gaat.

Meedoen?

Meld je voor 12 april 2021 aan via deze linkAlle kandidaten vernemen half april of ze geselecteerd zijn. De geselecteerden ontvangen dan ook een uitnodiging voor een workshop eind april.