Antwerpen - slachthuissite

België / Belgique

Bewoners in de nabije omgeving van de Slachhuissite in Antwerpen komen in aanmerking voor een toestel. Stel je kandidaat vóór 1 juli! We selecteren daarna de deelnemers en nodigen je uit op een workshop waar je je toestel ontvangt.

Your candidacy