Wil je meewerken aan het telnetwerk?

[NL] Telraam komt naar Laken voor het tweede Brusselse telnetwerk. Beweging.net en Brede School Laken zoeken samen met de stad Brussel 40 bewoners van Laken om deel te nemen aan dit project. De burgers ontvangen een Telraam, waarmee ze verkeerstellingen kunnen uitvoeren, dankzij een specifieke sensor die thuis aan hun raam bevestigen. Deze sensoren worden gefinancierd door het Brussels Gewest en de stad Brussel. De inwoners moeten dus niets betalen. 

De specifieke projectzone situeert zich in laag-Laken. Een zone in volle transitie met verschillende stedelijke functies die er samenvloeien. En met een bijzondere aanwezigheid van talrijke scholen. En bovenal met de mobiliteitsuitdagingen in en rond deze zone. We zoeken in het bijzonder kandidaten uit straten in Laken die zich situeren tussen Tour en Taxis en Pannehuis in het zuiden, het Kanaal in het oosten en Bockstael in het noorden.  

Verkeerstellingen zijn de essentiële basis van het mobiliteitsbeleid. Multimodale verkeerstellingen, die dus auto’s, zwaar verkeer, maar ook fietsers en voetgangers kan registreren, vormen zo de basis van elke mobiliteitsstudie. Beweging.net, de Brede school en buurtorganisaties willen een aangepast verkeer voor deze wijken. Samen met de Lakenaars wil de stad de verkeerstellingen van Telraam analyseren en nadien gebruiken voor mogelijke mobiliteitsverbeteringen. 

Zijn jullie benieuwd om de hoeveelheid en snelheid van het verkeer in uw wijk of straat te kennen? Wens je deel te nemen van het Telraamnetwerk in Laken? Registreer je hieronder voor eind september.  

[FR] Telraam débarque à Laeken pour le deuxième réseau de comptage Bruxellois. Beweging.net et les 'Brede Scholen' de Laeken en collaboration avec la ville de Bruxelles nous recherchons 40 habitants de Laeken pour participer à ce projet. Vous recevrez un Telraam, avec lequel vous pourrez réaliser des comptages de la circulation, à l’aide d’un compteur fixé à la fenêtre. Votre Telraam est financé par la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles. Vous ne devez donc rien payer. 

La zone de projet spécifique se situe à bas-Laeken. Une zone en pleine transition avec différentes fonctions urbaines se rencontrent. Avec une présence importante de nombreuses écoles et des défis au niveau de la mobilité dans et autour de cette zone. Nous recherchons en particulier des candidates des rues à Laeken qui se situent entre Tour et Taxis et Pannenhuys au sud, le Canal à l’est et Bockstael au nord.

Les comptages de circulation sont la base essentielle de la politique de mobilité. Des comptages multimodales, enregistrant les voitures, les véhicules lourds, ainsi que les cyclistes et les piétons, constituent la base de toute étude de mobilité.  Dans cette zone la ville s’intéresse, dans le cadre des mesures récentes et futures, de mettre en œuvre des comptages de circulation avec Telraam en collaboration avec les habitants de Laken.  

Beweging.net, les écoles de Laeken et les organisations du quartier préconisent un trafic adapté à ces quartiers. Avec ses habitants, la ville de Laeken veut analyser les comptages de trafic de Telraam et les utiliser ensuite pour d'éventuelles améliorations de la mobilité.

Vous êtes curieux de connaitre la quantité et la vitesse du trafic dans votre quartier ou votre rue ? Vous souhaitez faire partie du réseau Telraam a Laeken?  Enregistrez- vous ici-en-bas avant fin de septembre.  

Hoe wil je meewerken aan het telnetwerk?
Beeld vanuit het raam waar je je Telraam zal plaatsen. (Beperk bestandsgrootte en upload in jpg of png)