Tevreden klanten aan het woord: stad Halle

Telraam testimonial • Geschreven door Wouter Florizoone op 18 November 2021

Met meer dan 30 Telraam netwerken op de teller zijn we intussen stevig gelanceerd. Maar hoe kijkt onze lokale contactpersoon naar de samenwerking ? In deze reeks zoomen we in op onze samenwerking met lokale besturen.

Dag Kasper, hoe bent je precies in contact gekomen met Telraam ?

De eerste keer dat ik over het Telraam hoorde was eigenlijk via een contact bij Fluvius. In Halle loopt er momenteel een PIO-traject (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten) rond het verduurzamen van straatverlichting. Tijdens dit project bekeken we de mogelijkheden van burgerparticipatie en sensortoepassingen voor straatverlichting. Hoewel er toen niet gekozen werd om Telraam binnen de scope van het PIO-traject verder te zetten heb ik daarna contact opgenomen met Telraam om een afzonderlijk traject te starten.

Waarvoor gebruiken jullie Telraam in Halle ?

Wij gebruiken het Telraam-project inclusief het dashboard momenteel als een eerste testcase om een datagedreven lokaal bestuur te worden. In functie van meldingen, mobiliteitswerken of wijzigingen die worden opgestart kijken we of met de Telraam data bepaalde zaken objectief kunnen monitoren en bekrachtigen. We zien Telraam ook als een krachtige tool die gebruikt kan worden door de burgers om bepaalde zaken in hun straat objectief te kaderen.

Welke relevante resultaten konden jullie dankzij Telraam vaststellen ?

Alle data die via de verschillende Telramen worden verzameld, zijn relevant voor ons wanneer ze in hun context geplaatst worden. Zo kunnen we een goede inschatting maken van bijvoorbeeld het aantal fietsers in een fietsstraat. Het maakt daarnaast ook een basisopvolging en dataverzameling mogelijk rond snelheid in de zone 30.

En, heeft Telraam gezorgd voor een vernieuwde dialoog met de burger ?

Jazeker, we gebruiken de data regelmatig in communicatie naar de burger bij specifieke meldingen en hebben ook al van burgers meldingen gekregen ondersteund, dankzij de Telraam data. Het is een prima instrument om op mobiliteitsvlak, op een vernieuwende manier de dialoog aan te gaan.

Tot slot, op welke manier willen jullie Telraam in de toekomst verder inzetten ?

We bekijken graag of het in de toekomst mogelijk zou zijn de Telraam data in andere projecten te integreren. De 'Raambabbel' aanpak lijkt ons ook zeker waardevol om te bekijken in het kader van burgerparticipatie.


Kasper Vanbeginne, Beleidsmedewerker Innovatie, Stad Halle