Straatprofiel: vergelijk jouw straat met andere straten

Ranking & Straatprofiel • Geschreven door Wouter Florizoone op 29 October 2021

Is er nu veel of weinig verkeer in jouw straat en hoe verhoudt zich jouw straat ten opzichte van andere straten wat betreft de ochtend-en avondpiek ? Sinds kort kan je jouw “straatprofiel” ingeven op Telraam.

Hoe dat precies werkt, vind je op onze FAQ. In deze blogpost leggen we uit waarom we deze belangrijke, nieuwe functionaliteit lanceren.

Leg eens uit, wat is dit straatprofiel ?

Met het straatprofiel gaan we concreet in op de vraag van gebruikers om te kunnen vergelijken. Is 100 auto’s per uur nu eigenlijk veel of weinig voor mijn straat ? Vergelijken gaat immers moeilijk als je appelen met peren vergelijkt of als je geen referentiekader hebt. 100 auto’s op een steenweg is weinig, maar 100 auto’s in een woonerf is bijzonder veel. We maken via enkele vragen de wegcategorisering van jouw straat inzichtelijk.
Om fair te kunnen vergelijken, moet je dat doen tussen straten met vergelijkbare karakteristieken. Je kan vergelijken met straten in je eigen gemeente of stad, maar ook daarbuiten, de perimeter kan je zelf bepalen.
Er is niet echt een objectieve maatstaf behalve de “wegcategorie” maar die is niet altijd in overeenstemming met de functie van de weg zoals die effectief gebruikt wordt. We geven met deze toepassing en in het FAQ-artikel achtergrond en duiding bij deze complexe terminologie zodat je ermee aan de slag kan.
Verder vragen we je ook om aan te duiden hoe je straat eruitziet. Is er een afgescheiden fietspad, een busbaan of een middenstrook? Niemand weet het, ook de overheid niet. Wie is er dus best geplaatst om dat te beoordelen dan jij zelf? We stellen je een aantal vragen om een profiel van je straat op te maken aan de hand van vergelijkbare parameters.

Kan ik invullen of ik mijn straat leefbaar vind of niet ?

Neen, nog niet. In een latere fase zal je kunnen inschatten welke eigenschappen bepalend zijn voor de (subjectieve) beleving van jouw straat.

Wat is nu de meerwaarde van dit straatprofiel ?

De win-win van het straatprofiel is dat je aan de hand van een aantal vragen meer inzicht zal verwerven over jouw straatprofiel t.o.v. andere en gelijkaardige straten in jouw buurt. Als jouw straat significant meer autoverkeer moet slikken in vergelijking met andere gelijkaardige straten, dan heb je een extra objectief argument om de dialoog aan te gaan met het lokale bestuur.

Bestaan er al vergelijkbare instrumenten ?

Neen. In het kader van Straatvinken werd "Straat-O-Sfeer" gelanceerd. Dat is een instrument dat in dezelfde richting gaat, maar meer inzet op leefbaarheidsindicatoren. In een volgende stap plannen we ook een uitbreiding in die richting.

Mogen we suggesties doen of opmerkingen doorgeven?

Uiteraard! We innoveren elke dag opnieuw om ons product dichter bij de noden van burgers en lokale overheden te brengen. Heb je suggesties of wil je graag in gesprek gaan ? Aarzel dan niet om ons te contacteren op info@telraam.net