Netwerk uitgelicht: circulatieplan Aalst

Circulatieplan Aalst • Geschreven door Wouter Florizoone op 17 November 2021

In de stad Aalst werd op 16 augustus afgelopen zomer een circulatieplan ingevoerd voor het stadscentrum. Dit plan is erop gericht om de verkeersveiligheid te verhogen en de actieve verplaatsingsvormen in de stad te stimuleren. Binnen dit plan werd gekozen om het doorgaand gemotoriseerd verkeer in bepaalde welgekozen straten te luwen. Ook enkele strategische assen doorheen de stad werden in eerste plaats voorbehouden voor het fietsverkeer.

Al begin 2021 werd vanuit de stad Aalst beslist om in het kader van het circulatieplan Telramen in te zetten. Bedoeling hiervan was het permanent en gedetailleerd monitoren van het invoeren van dit plan. In april 2021 werd zo gestart met de uitrol van 40 Telramen bij evenveel Aalstenaars. Door de bewuste inzet van Telraam op strategische locaties in de stad kon, samen met de burgers, op een open en transparante gecommuniceerd worden over de impact en resultaten van deze plannen. 


De Telramen konden allereerst een voormeting uitvoeren. Deze meting kon de situatie voorafgaand aan het invoeren van het circulatieplan gedetailleerd in kaart brengen. In de dagen na het invoeren van het circulatieplan kon onmiddellijk de impact van het ingevoerde plan gemonitord worden. Binnen het netwerkdashboard werden de gegevens van alle Telramen uit een Aalsterse netwerk gebundeld. Zo worden tendensen op netwerkniveau gedetecteerd en kunnen vergelijkingen gemaakt worden tussen straten en tussen specifieke periodes. 

De grote test voor het circulatieplan kwam begin september met het heropstarten van de scholen en het werkverkeer. Op netwerkniveau konden zo de piekmomenten aan de schoolpoort worden gedetecteerd, zoals in de Watertorenstraat (zie grafiek). 

Niet alleen wij of de mobiliteitcel van de Stad Aalst ging aan de slag met de Telraam data. De open Telraamdata en visualisaties kunnen door iedereen via telraam.net geconsulteerd worden, net als de ruwe teldata die via de Telraam API wordt ontsloten.

 Aalstenaar en ethisch hacker, Inti De Ceukelaire, bouwde op basis van de Telraam data de Circulatieawards website: https://circulatieawards.be/. Op deze website worden de Telraam data van alle Aalsterse straten gemonitord en wordt een award uitgereikt voor de straten die het sterkst stijgen (‘rijzende ster’) of het sterkst dalen (‘vrije val’) qua gemotoriseerd verkeer. Initiatieven die Telraam op deze manier gebruiken, visualiseren en de interactie aangaan zorgen voor lokale interactie met als doel het verbeteren van de verkeersleefbaarheid. Iets wat we dus zeker verder willen aanmoedigen.Enkele maanden na de invoering van het circulatieplan, laten de Telraamdata toe om een eerste evaluatie uit te voeren. Zo is de dataset voldoende rijk om op enkele punten al gericht bijsturingen door te voeren. Ook het effect van deze aanpassingen kan vervolgens andermaal dankzij de Telramen precies in kaart worden gebracht. Dermate kort op de bal spelen in dit proces biedt een grote vooruitgang op vlak van transparantie en datagestuurd beleidsmaken. Een proces waar wij als Telraam graag aan bijdragen. 

Meer info over het circulatieplan in Aalst ? Klik hier.