Analyseren van Telraamdata - een casestudie uit Antwerpen

Monitoring van het verkeer tijdens verkeersmaatregelen en wegwerkzaamheden • Geschreven door Wouter Florizoone op 26 August 2022

Indien je je eigen Telraam of een Telraam Netwerk beheert dan vraag je je misschien af wat voor inzichten je uit je Telraam-gegevens kunt halen. In dit artikel onderzoeken we de casus van Ranst, een gemeente in de omgeving van Antwerpen.

Voor deze data-analyse en interpretatie hebben we gebruik gemaakt van de nieuwste functie Telraam dashboard feature "street sheet".  We lanceerden street sheet, dat ruwe data transformeert in begrijpbare en eenvoudige grafieken, in juni 2022 maar maakten het maar beschikbaar voor een beperkte groep van Telraam netwerken.


Kris, Telraam co-founder en liefhebber van verkeersdata, gaf een data workshop in Ranst. Het is een moment waar burgers en gemeenten samen kunnen zitten en samen met een Telraam data expert de Telraam data in hun dorp of stad kunnen verkennen. 


Ranst is een gemeente in de provincie Antwerpen met ongeveer 20 000 inwoners. De Schawijkstraat in Ranst is een lokale woonstraat en de hoofdfunctie van deze weg is om de buurtbewoners te bedienen. De snelheidsbeperking is 50 km/u en er is typisch verkeer van ongeveer 100 tot 150 voertuigen per uur. Beeld je in dat er iedere dertig seconden een voertuig passeert.


Wanneer je begint met de analyse en interpretatie van de gegevens, moet je eerst bepalen welke periodes je wilt vergelijken. Misschien wil je vergelijken omdat er wegenwerken waren,  omdat er een nieuw fietspad is aangelegd, omdat er een nieuwe snelheidsbeperking in de straat is of om te weten wat de impact is van schoolvakanties op het verkeer. Het is daarom belangrijk om een basis waarneming te hebben en een te vergelijken perioden. 


Voor ons voorbeeld in Ranst definieerden we vier periodes van enkele maanden:


De eerste periode loopt van juni 202 tot half september 2021. Dit was tijdens de zomervakantie en het volume van verkeer is dus niet representatief voor de rest van het jaar. Maar op 26 september is een obstakel geplaatst op ongeveer 20m van de tel locatie met als doel de snelheid van het voorbijgaand verkeer te verlagen. Dit heeft dus niet de hoeveelheid verkeer beïnvloed, maar is wel relevant om de snelheid in iedere periode te vergelijken.


De tweede periode loopt van september 2021 tot januari 2022 en dient als basis waarneming. 


De derde periode loopt van januari 2022 tot mei 2022 en werd gekozen omdat er uitgebreide wegenwerken waren op een hoofdweg en de Schawijstraat was op de omleidingsroute voor het verkeer dat richting stad Antwerpen reed.


De vierde periode loopt van mei 2022 tot juli 2022 en is interessant omdat de wegwerkzaamheden op de hoofdweg toen voltooid waren en het verkeer hier dus minder werd omgeleid. 


Op basis van de ruwe Telraam data, hebben we een verkeersprofiel van een typische dag afgeleid:

Klik hier om de afbeelding groter te zien.Ten eerste is het verkeersprofiel van deze weg normaal: een scherpe maar korte ochtendpiek om ongeveer 8 uur ‘s morgens en een langere avondpiek vanaf ongeveer 16 uur tot 19 uur. De meeste straten vertonen een soortgelijk verkeerspatroon. Wat onmiddellijk opvalt, is dat de verkeersdrukte tijdens de wegwerkzaamheden aan de hoofdweg verdrievoudigde (periode 3) en dit vooral tijdens de ochtendspits. Wanneer de hoofdweg vanaf mei gedeeltelijk werd heropend, zien we dat het verkeer daalt tot een lager niveau (periode 4), maar niet zo laag als voor de wegwerkzaamheden (periode 2). De ochtend- en avondspitsen zijn nog steeds meer uitgesproken, wat erop wijst dat deze weg nog steeds wordt gebruikt om de hoofdweg tijdens de spitsuren te mijden.


Wat ook interessant is om te onderzoeken, is of de snelheidsremmende maatregelen (zoals tijdelijke verkeersdrempels) een effect hebben gehad. Daarom bekijken we de V85 per dag voor elk van de periodes en vergelijken de V85 van de vier periodes in één grafiek.


Voor de eerste periode (juni tot september) is de V85 ongeveer 42-43 km/u met weinig variatie over de verschillende dagen van de week. Niet slecht voor een straat met een snelheidslimiet van 50 km/u.


Tijdens de tweede periode (september tot januari) was de snelheid verminderd op alle dagen behalve op dinsdag ten opzichte van de eerste periode. Deze vermindering is waarschijnlijk niet significant en valt binnen de foutmarges van de sensor. In dit specifieke geval was het Telraam-apparaat dus te ver van de locatie verwijderd om enig effect van de snelheidsremmende ingreep te kunnen waarnemen.


Tijdens de derde periode (januari - mei) weten we al dat het verkeer toeneemt als gevolg van de omleiding in deze periode. We zien ook dat de V85 ongeveer 4-5 km/h daalt, tot 38 km/h. De daling is consistent voor elke dag van de week, wat bewijst dat het effect significant en systematisch is. Zowel de verkeersremmende maatregelen als mogelijke file als gevolg van het toegenomen verkeer kunnen de snelheid daling verklaren. 

Verkeersvolume en verkeerssnelheid zijn omgekeerd evenredig zijn, d.w.z. wanneer het verkeersvolume hoog is, is de gemiddelde snelheid laag en vice versa. Je kunt dit zelf zien door te kijken naar de snelheden per tijdstip van de dag. Hieronder staan de snelheden van auto's, onderverdeeld per km/u, per uur van de dag voor de periode mei-juli (periode 4).


Het deel van 30 km/u of lager is:

  • het hoogst in de ochtend- en avondspits wanneer de verkeersintensiteit het hoogst is, 
  • lager tussen de pieken en 
  • het laagst zeer vroeg in de ochtend of laat in de avond wanneer het verkeer het laagst is. 


Minder auto's betekent meer ruimte op de weg om sneller te rijden.


In de vierde periode (mei-juli 2022) zien we het verkeer na mei weer afnemen, als gevolg van een gedeeltelijk opgeheven omleiding. Maar desondanks dat de omleiding was opgeheven, keerde het verkeersvolume niet meteen terug naar het niveau dat het voor de omleiding had. Er is dus wat extra verkeer. Dit zie je ook in de V85 die weer toeneemt, maar ook niet tot de basisperiode niveau. Dit reflecteert de veranderende gewoontes van de mobilisten en het zal interessant zijn om de mate van verkeer te blijven opvolgen om te zien of het blijft dalen tot het niveau voor de omleiding. Verdere opvolging met Telraam zal dus handig zijn!


Transparantie is belangrijk voor ons, dus als je geïnteresseerd bent in deze analyse krijg je niet enkel deze grafieken, maar ook de ruwe data. Voor de Schawijkstraat kan je het bestand met alle data hier vinden. Tijdens de lokale workshop hebben we niet alleen de Schawijkstraat geanalyseerd, maar ook andere interessante straten waarbij gebruik werd gemaakt van de nieuwe "street sheet" functionaliteit.  Als u deze andere voorbeelden wilt bekijken, nodigen wij u uit om de volledige lijst hier te bekijken. 


Als u deze nieuwe functionaliteit voor uw Telraam-netwerk wilt inschakelen, neem dan contact met ons op! Let op: deze functie is alleen beschikbaar voor netwerkbeheerders en is nog in ontwikkeling.


Tot slot toont deze casestudy aan dat wanneer het verkeer over een lange periode wordt gemonitord met Telraam, het mogelijk is om de impact van ingrepen in een fijnkorrelig wegennet objectief zichtbaar te maken, of het nu gaat om verkeersvolumes of snelheid.