Een autonoom(er) Telraam

outdoor • Geschreven door Dave Driesmans op 16 July 2021

UCLL-ervaringen inzake stroomvoorziening en connectiviteit bij het opzetten van een outdoor, autonoom operationeel Telraam: prima resultaten met batterij en zonnepaneel...tot het regent!

We hechten bij Telraam niet alleen belang aan de data-stories die burgers leveren bij het tot stand komen van onze tellingen, maar ook aan co-creaties van andere partners.
Zo is er dit academiejaar een eindproef gerealiseerd door enkele studenten uit de IT opleiding van de UCLL Hogeschool gelegen op het ResearchPark te Leuven op campus Proximus

De onderzoeksvraag voor dit eindwerk was tweeledig :  

  • onderzoeken of het Telraam autonomer kan draaien wat betreft stroomvoorziening;
  • een bijdrage leveren met permanente verkeerstellingen (bij daglicht) tot het in kaart brengen van de mobiliteit op het bedrijventerrein met enkel twee in/uit toegangswegen, de Interleuvenlaan en de Technologielaan.

Met autonoom draaien worden twee aspecten bedoeld : enerzijds de energievoorziening van het Telraam toestel door een zonnepaneel en anderzijds een buitenopstelling waarbij een wifi straalverbinding gebruikt wordt in plaats van een wifi access point in de huiskamer.

Wat betreft het mobiliteitsaspect waren zowel C-Valley, de bedrijvenvereniging als de stad Leuven vragende partij om de verkeersintensiteiten in beeld te brengen.

In dit document volgt de technische uitleg die IT/telecom studenten geschreven hebben bij de verdediging van hun eindproef. De examenjury heeft ondertussen geoordeeld dat ze hiermee ruimschoots hun punten verdiend hebben en dus geslaagd zijn.
U zult een idee krijgen hoe technisch gezien het Telraam kan omgebouwd worden om in een outdoor opstelling aan tellingen te kunnen doen. Er wordt uitgelegd hoe het Telraam voorzien wordt van een batterijmodule; hoe een zonnepaneel wordt gebruikt; hoe een laadregelaar de beide verbindt en hoe tenslotte de opstelling eruit ziet met de huidige straalverbinding op de UCLL-campus.
Eerder dan deze proefopstelling waren er al burgers die zelf aan de slag gingen om een Telraam in een outdoor opstelling te realiseren. Eén van die ervaringen (Grensstraat te Kessel-Lo) werd intussen ook beschreven op onze website.

Op het einde worden enkele aanbevelingen geformuleerd voor de bouw van een outdoor Telraam in een ‘off-power grid’ met een Wifi straalverbinding en tot slot ook een conclusie.

Een autonoom(er) Telraam is een realisatie van UCLL Hogeschool, onder leiding van docent Wim Debbaut in samenwerking met Telraam en C-Valley en dankzij de steun van de stad Leuven. De data van dit Telraam kan via deze link geconsulteerd worden.