(NL-versie onderaan)

À Bruxelles, nous aspirons à une coordination optimale des différents travaux publics. Dans les années à venir, de grands chantiers sont prévus dans votre commune, dont ceux du Métro 3. À cet effet, Beliris, la STIB, Schaerbeek, Evere et Bruxelles-Mobilité ont uni leurs forces. Avec Telraam, nous voulons mieux analyser le trafic dans votre rue. Combien de piétons et de cyclistes circulent dans votre rue ? Y a-t-il plus de trafic de transit suite aux travaux dans le quartier ? Roule-t-on trop vite dans votre rue ?

Les données de trafic seront accessibles au public mais vos données personnelles sont bien entendu protégées. Nous sommes principalement à la recherche de candidats dans la zone "Nord-Liedts", "Collignon", "Helmet" et "Evere-Bordet", indiquée en couleur sur la carte.

Vous souhaitez contribuer à monitorer l'impact des travaux sur le trafic ? Portez-vous candidat pour recevoir un Telraam ! 

___

In Brussel streven we naar een betere mobiliteit, ook bij de coördinatie van openbare werken. Om de toekomstige werken, waaronder die van Metro 3, beter te kunnen coördineren, hebben Beliris, de MIVB, Schaarbeek, Evere en Brussel Mobiliteit de handen in elkaar geslagen. Met Telraam willen we het verkeer in uw straat beter analyseren. Hoeveel voetgangers en fietsers zijn er in uw straat? Is er meer doorgaand verkeer door de bouwwerkzaamheden in de buurt? Wordt er in uw straat te hard gereden?

De verkeerstellingen zijn voor het publiek beschikbaar zonder enige persoonsgegevens. Wij zoeken vooral kandidaten in het gebied "Noord-Liedts", "Collignon", "Helmet" en "Evere-Bordet", op de kaart in kleur aangegeven.

Wilt u bijdragen aan een betere mobiliteit in uw buurt? Vraag een Telraam aan! 
Your candidacy