Meet het aantal voetgangers in je actie binnen de 10.000 stappen campagne met Telraam!

Deadline voor registratie is 12 februari 2023.


Dien dit formulier 3x in per gemeente zodat je 3 locaties opgeeft, niet alle plaatsen zijn immers geschikt om een Telraam te hangen (zie ook "Vereisten voor de plaatsing van mijn Telraam"). Je kan immers maar 1 locatie per kandidatenformulier invullen en zo kunnen wij je helpen om de beste locatie te selecteren om zo kwalitatieve data te garanderen.

Vul bij de straat, huisnummer, postcode en gemeente het adres in van de locatie vanwaar je de foto hebt genomen (dit zal niet per se je eigen adres zijn). Voor elk kandidatenformulier (en dus iedere verschillende locatie), moet dit dus een ander adres zijn.

De foto dient een foto te zijn die uit het raam wordt genomen, zodat wij kunnen zien wat het Telraam zou zien.

Your candidacy