Pilootnetwerk Telraam in Schaarbeek - Réseau pilote Telraam à Schaerbeek.


[NL] Telraam startte in het najaar van 2019 met 40 burgers uit Schaarbeek uit de omgeving van de site Stephenson het eerste Brusselse telnetwerk op. Deze burgers kregen een Telraam waarmee ze zelf verkeerstellingen uitvoeren door speciale sensoren achter hun raam te bevestigen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiert deze sensoren. Het kost de burgers dus niets.

Sinds eind oktober 2019 worden er in deze Schaarbeekse wijk multimodale verkeerstellingen en snelheidsgegevens verzameld sur telraam.net

[FR] Telraam commençait en automne 2019 avec 40 habitants de Schaerbeek dans les environs de la place Stephenson le premier réseau de comptages bruxellois. Ces citoyens recevraient une Telraam, avec laquelle ils pourront réaliser des comptages de la circulation, et ce grâce à des capteurs spécifiques qui seront fixés à la fenêtre du domicile. Ces capteurs sont financés par la Région de Bruxelles Capitale. Les habitants ne doivent donc rien payer.

Depuis fin d'octobre 2019 dans ce quartier Schaerbeekois des comptages de circulation multimodales et des données sur la vitesse sons collectées sur telraam.net