Pilootnetwerk in de omgeving van de site Huyghebaert (stad Mechelen).


Telraam startte in oktober 2019 metingen samen met 20 burgers uit Mechelen. De omgeving van de site Huyghebaert, in het zuiden van de stad, wordt hiermee in kaart gebracht. Samen met de Stad Mechelen werd dit testnetwerk op poten gezet. 

Selecties van kandidaten liepen tot september 2019, vanaf oktober 2019 worden in deze zone met Telraam verkeersgegevens verzameld.