Monitoring van verkeer naar aanleiding van de inrichting van de Pareipoelstraat als schoolstraat (Stad Mechelen - Lyceum).


Recent worden er in Vlaanderen meer en meer schoolomgevingen ingericht als schoolstraat. Vanuit het het idee om de schoolomgeving een veiligere, gezondere omgeving te maken en actieve verplaatsingen aan te moedigen, worden er ook in Mechelen al enkele schoolomgevingen omgevormd tot schoolstraat. 

Op 2 maart 2020 startte het proefproject in de geplande schoolstraat aan de basisschool Lyceum in Mechelen-Nekkerspoel. De Kleine Nieuwedijkstraat wordt hierbij autovrij tijdens het schoolbegin en -einde. 

Om de impact van de installatie van de schoolstraat te analyseren is Telraam, samen met de Stad Mechelen binnen het Polivisu-project, aan de slag gegaan met Telraam toestellen in deze zone. Telraam zocht hiervoor bewoners uit de straten rond de school om deel te nemen aan de impactmeting van de schoolstraat aan de Basisschool Lyceum. Kandidaat-buurtbewoners die deel wilden uitmaken van het Telraam-netwerk konden zich registreren. 

In januari 2020 werden de geselecteerde burgers uitgenodigd op een workshop. Snel erna starten de metingen met een tiental Telramen in de brede zone rond de school. Ook de schoolstraat zelf, de Kleine Nieuwenduikstraat, werd een Telraam geïnstalleerd. Zo kon zowel de impact van de schoolstraat op het schoolgaand verkeer, als op de omliggende buurt in kaart worden gebracht. En dit kon zowel in de periode voor het invoeren van de schoolstraat, als tijdens en na het invoeren van de maatregel. 

In het kader van het Polivisu-project, dat de uitrol van dit netwerk heeft gefaciliteerd, werden de verzamelde verkeersgegevens voor de Telramen in deze zone gevisualiseerd via dit dashboard. De gegevens van de Telramen zijn natuurlijk ook de consulteren via de Telraam homepagina

Meer info over het Polivisu-project vind je hier