Telraam-netwerk in de gemeente Lubbeek voor mobiliteitsrapportage.


De gemeente Lubbeek zoekt bijkomend aan het bestaande telraamnetwerk nog 20 à 30 inwoners van Lubbeek om het verkeer in hun straat te meten met Telraam

  • Je wilt graag weten hoeveel en welk verkeer er door jouw straat komt. Tel zelf mee en help Lubbeek aan de juiste cijfers. 
  • Je krijgt een betrouwbare verkeersteller die je mee krijgt tijdens een workshop. Hang hem aan het raam en het tellen kan beginnen. Zo simpel is dat. 
  • Je verzamelt gegevens over fietsers, voetgangers, wagens en grote voertuigen om infrastructuur, lichten en verkeersplannen efficiënter te maken. En iedereen kan de cijfers inkijken en gebruiken.  

Kandidaten kunnen zich aanmelden vanaf begin 2023. Selectie van kandidaten en het uitdelen van toestellen is gepland voor de maart-april om met Telraam tellingen te starten vóór de zomer. 

Specifiek zijn we op zoek naar kandidaten op onderstaande locaties en zone's: