Verkeerstellingen in het studiegebied Leuven-Oost


De maatschap Leuven-Oost (SBE, TML, Antea en DenS) onderzoekt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer de sluipverkeerproblematiek tussen de Tiense- en Diestsesteenweg en de E314. In deze studie worden diverse oplossingen bekeken en wordt er een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd.

In het kader van deze opdracht zoeken we in een ruime perimeter naar kandidaat-deelnemers met een woning van waaruit gedurende een 6-tal maanden het voorbijrijdende verkeer volautomatisch kan geteld worden aan de hand van een Telraam S2-meettoestel.

U kan zich alleen aanmelden als u thuis een brief heeft ontvangen. De oproep is in een beperkt aantal straten verspreid in Bierbeek, Kessel-Lo en Holsbeek.