De impact van verkeer op den Dam


Om de mobiliteitsgegevens (sluipverkeer, werfverkeer, geparkeerde auto’s, meer verkeer door meer bewoners, verkeer door events…) beter in kaart te brengen, wensen de projectontwikkelaar en de lokale burgers samen te werken door te werken met Telraam. Klik op 'stel je kandidaat' om je aan te melden.