Državne ustanove

Zanesljivo štetje s pomočjo državljanov

Spremljanje in štetje prometa je bistvenega pomena za razvoj utemeljene politike mobilnosti. Multimodalna štetja prometa, ki popisujejo tokove tako osebnih in tovornih vozil kot tudi pešcev in kolesarjev, so osnova vsake prometne raziskave. Štetje prometa je velikokrat zelo drag proces, ki pa je tudi časovno omejen.

Nove tehnologije omogočajo nove inovativne metode štetja prometa. Telraam razvija visoko tehnološko in zanesljivo merilno napravo, ki z aktivno udeležbo državljanov zanesljivo, neprekinjeno, multimodalno, in natančno šteje in analizira prometne tokove. Telraam poskrbi, da se naslavlja prave probleme s pravo tehnologijo, državljani pa spremljajo promet in so vključeni v proces. Telraam je prvi, ki ponuja popolnoma avtomatizirano štetje prometa s participacijo državljanov, in sicer po zgledu raziskav za merjenje kakovosti zraka, kot sta Curieuzeneuzen and Luftdaten.


Kako deluje?

Državljani

Telraam aktivno sodeluje z državljani, s čimer se zagotovi kakovostno štetje prometa. Prebivalci mest z navdušenjem sodelujejo v raziskavi, s katero pridobijo podatke o količini in strukturi prometa v njihovih soseskah in ulicah.
Podatki o prometnih tokovih, pridobljeni s participacijo javnosti, so izjemno dragoceni za nadaljnje vplivanje pri snovalcih prometne politike. Državljani so vključeni v vse faze pridobivanja podatkov, od nameščanja popolnoma avtomatizirane naprave in tolmačenja pridobljenih podatkov, do posredovanja podatkov pristojnim snovalcem prometne politike. Napravo preprosto namestite na notranjo stran vašega okna in štetje prometa se lahko prične.

Tako enostavno je štetje prometa s pomočjo naprave Telraam.

Podatki za učinkovito načrtovanje prometa.

Zbrani podatki štetja prometa so dragocena osnova za nadaljnje načrtovanje prometa in mobilnosti. Podatki, pridobljeni s pomočjo naprav Telraam, se lahko uporabijo tudi za merjenje vpliva tehnologij na avtocestah in so v pomoč pri oblikovanju prometne politike. Poleg vsega naštetega so pridobljeni podatki lahko koristni za raziskovalce, prebivalce mest in interesne skupine.

Kaj ponujamo

Telraam ponuja prilagojeno ponudbo za lokalne kot tudi regionalne oblasti. Razvijamo številne možnosti za obravnavo cestnih prometnih tokov. Možnosti obsegajo vse od vzpostavitve manjšega omrežja za štetje prometa, do analize podatkov in praktičnega svetovanja o prometni politiki na podlagi zbranih podatkov z napravami Telraam.

Ponudba in več informacij

Če želite ponudbo po meri ali več informacij o tem, kaj lahko Telraam stori za vašo občino oziroma znotraj vašega področja upravljanja, se obrnite na Telraam: info@telraam.net.